zima-drogi.jpg

Do wiadomości mieszkańców przekazujemy informacje o zasadach odśnieżania na drogach gminnych powiatowych i wojewódzkich oraz podmiotach za to odpowiedzialnych.


I. Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019

1. Rejon I - Czarna Dąbrówka wieś, Jerzkowice - Odśnieżanie Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce
2. Rejon II - Podkomorzyce - Karwno - Odśnieżanie Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce
3. Rejon III - Kleszczyniec –Nożyno - Odśnieżanie Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce
4. Rejon IV - Mikorowo-Wargowo-Kozy – Odśnieżanie Firma Handlowo-Usługowa „AUTO-COMPLEX” Paweł Józkowski Czarna Dąbrówka
5. Rejon V - Rokity-Rokiciny - Odśnieżanie Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce
6. Rejon VI - Rokitki-Bochowo - Odśnieżanie Spółdzielnia Usługowo-Handlowa Labuda Tadeusz w Rokitkach
7. Rejon VII - Jasień-Kłosy - Odśnieżanie Firma Handlowo-Usługowa „AUTO-COMPLEX” Paweł Józkowski Czarna Dąbrówka
8. Rejon VIII - Kartkowo-Unichowo - Odśnieżanie Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce

Wszelkie informacje związane z odśnieżaniem dróg gminnych można uzyskać:
1. Wójt Gminy Czarna Dąbrówka 795131376
2. Podinsp. Michał Klonowski 606371937

3. 59 821 26 44 ( w godzinach pracy UG)


II. Odśnieżanie dróg powiatowych
Sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka odśnieżać będzie Firma Handlowo-Usługowa „AUTO-COMPLEX” Paweł Józkowski Czarna Dąbrówka. 

Zarząd Dróg Powiatowych BYTÓW 59 822 25 29, 59 822 25 49

III. Drogi wojewódzkie

  • PUNKT INFORMACJI DROGOWEJ (7.00-15.00) 58 320 20 25
  • DYŻURNY RDW 59 863 18 88
  • REJON BYTÓW tel. 59 822 32 51
  • REJON LĘBORK tel. 59 863 18 88

 

Pod wskazanymi numerami można również zgłaszać występujące utrudnienia na drogach.

Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości przylegających do dróg są zobowiązani do odśnieżania i usuwania śliskości chodników.

.