komputery.jpg

Informujemy, że z dniem 18.10.2021 r. zmianie uległy zasady przyznawania pomocy dla rodzin mieszkających w miejscowościach PPGR.

Zmiana polega na tym, iż uprawnionym będzie również dziecko / pełnoletni uczeń, którego krewny pracował w PPGR, a dziecko / pełnoletni uczeń zamieszkuje na terenie gminy, w której funkcjonowało gospodarstwo ( a nie miejscowość, w której funkcjonowało PPGR jak było poprzednio).

Osoby, które już złożyły wnioski proszone są o uzupełnienie oświadczeń o podpisaną nową zgodę na przetwarzanie danych osobowych i złożenie nowych oświadczeń ponieważ do nowych dodano loga.

Termin składania oświadczeń upływa 25 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, Sekretariat pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00)

Załączniki:

-