s_800_550_16777215_01_images_ceeb.jpg

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021r. każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW. Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będzie informacja dotycząca źródła ogrzewania:
– w przypadku nowego budynku lub budynku już istniejącego, w którym instalację uruchomiono po 1 lipca 2021 r., termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni,
– w przypadku budynku, w którym źródło ciepła było uruchomione przed 1 lipca 2021 r., termin na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy.

Deklarację będzie można złożyć:

– w formie elektronicznej – za pośrednictwem strony https://zone.gunb.gov.pl/ (wymagany profil zaufany lub e-dowód)

– w formie papierowej w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka w dniach od poniedziałku do piątku w godzinnych :  pon. 800-1600, wt. - pt. 700  - 1500  (wzór deklaracji dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ , w załączniku oraz w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Gdańskiej 5, pok. 13, tel. (59)82-12-644  wew.19.

Więcej informacji o CEEB na stronie GUNB https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Załączniki:

-