s_800_550_16777215_01_images_2021_plakat21.jpg

Przyjęty budżet na 2021rok pozwala na opracowanie szczegółowych planów pracy i wydatków. Na ostatniej Sesji Rady Gminy i uprzednio na Komisji Rozwoju przedstawiłem  „Program Inwestycyjny na 2021r”. 

Jego zakres wynika z  realizacji  projektów które realizujemy w ramach pozyskanych środków Unijnych i Rządowych. Duża część zadań wynika też z przyjętego programy prac  przez Rady Sołeckie w ramach funduszu sołeckiego.

 Program Inwestycyjny na 2021r.( na dzień 31.01.2021r.)

 1. Przebudowa drogi  Karwno- Soszyce na długości około 900mb . Wykonanie nastąpi w bieżącym roku za kwotę 541.980zł wykonawcą jest firma ,,Formella”.
 • w trakcie projektowania znajduje się odcinek ok. 2 km, który został złożony do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) (PGR) jako wniosek o sfinansowanie
 • w trakcie projektowania znajduje się odcinek od drogi powiatowej w kierunku kościoła 360mb, który został złożony do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (RFDS) jako wniosek o dofinansowanie
 1. Do RFDS zostały również złożone wnioski na przebudowę dróg w ramach RDFS od drogi powiatowej do miejscowości Święchowo oraz Rokiciny od drogi wojewódzkiej w kierunku P. Wożniak, Wolski
 2. W trakcie prac projektowych znajduje się przebudowa odcinka drogi Rokity –Kłosy stary asfalt włącznie z remontem mostu. Realizacja nastąpi w bieżącym roku z dofinansowaniem w ramach RFDS za kwotę 885.176zł.
 3. W trakcie wykonania znajdują się prace na drogach wewnętrznych z nawierzchni „polbrukowej” w miejscowości Jasień w ramach RFDS za kwotę 885.770zł.
 4. Zlecono dokumentację oświetlenia ulicznego w miejscowości Nożyno na nowym osiedlu mieszkaniowym i Czarna Dąbrówka na ulicę Przemysłową, Leśną ,Brzozową, Dworcową. Montaż oświetlenia w bieżącym roku na ul. Dworcowej i Ogrodowej.
 5. W miesiącu lutym zostanie złożona do FOGR dokumentacja i wniosek o współfinansowanie na budowę drogi około 900mb z płyt jumbo w miejscowości Połupino
 6. W trakcie wykonania znajduje się realizacja wniosku unijnego na montaż pieców grzewczych w OSP Czarna Dąbrówka, Mikorowo oraz szkoły Czarna Dąbrówka, Jasień, Rokity, WDK, GCKiB. Koszt projektu 401.764zł. Dofinansowanie 341.499zł. Realizacja pierwszy kwartał 2021r.
 7. Do końca pierwszego kwartału bieżącego roku zakończony zostanie unijny projekt OZE na kwotę około 3 mln zł- montaż instalacji dla osób fizycznych
 8. W trakcie znajduje się opracowanie wniosku dla Sołectwa Dęby na projekt pn. Aktywne Sołectwo.
 9. W trakcie projektowania znajduje się projekt budowy pomostu na jeziorze Trzebierz w miejscowości Nożyno. Zostanie złożony o dofinansowanie w LGR.
 10. W trakcie realizacji znajduje się projekt społeczny skierowany do seniorów o wartości ok. 2 mln zł , który trwał będzie 2 lata. Realizatorem jest GOPS i GCKiB na bazie placówek kultury w Jasieniu, Nożynie i Czarnej Dąbrówki.
 11. W trakcie konstrukcji znajduje się projekt ,, Przedszkole marzeń” zlokalizowany dla SP Rokity, obejmujący zajęcia również w pozostałych wszystkich szkołach. Realizacja rok szkolny 2021/2022
 12. Trwa realizacja wniosku budowy przenoski kajaków na rzece Łupawa oraz wyposażenia w żaglówki . Realizacja do końca br. Koszt projektu 382.046,- zł w tym dofinansowanie 323.432,- zł
 13. Do końca pierwszego kwartału br. zakończona zostanie inwestycja modernizacji oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce. Zgromadzone środki z dotacji Unijnych i Rządowych wynoszą ok 85% wartości całkowitego kosztu (8,5mln.zł)
 14. Do końca bieżącego kwartału zakończona zostanie inwestycja budowy PSZOK wraz z wyposażeniem w sprzęt
 15. Remont ogrodzenia cmentarz Czarna Dąbrówka
 16. Zagospodarowanie placu wiejskiego w Sołectwach Dęby, Bochowo, Podkomorzyce z Funduszu Sołeckiego
 17. W I półroczu 2021r. wykonane zostaną prace przy budowie nowego boksu dla samochodu strażackiego OSP Czarna Dąbrówka.
 18. Budowa chodnika w miejscowości Kozy (200mb) przy współpracy z Starostwem
 19. Budowa chodnika ( około 300mb) w miejscowości Wargowo
 20. Budowa chodnika ( około 100mb) z udziałem Starostwa w miejscowości Jerzkowice
 21. Remont drogi wewnętrznej Sołectwo Osowskie oko. 100mb z płyt jumbo
 22. Budowa szlaku pieszo-jezdnego około 100mb w miejscowości Kotuszewo
 23. Budowa szlaku pieszo – jezdnego ok. 100mb Nożynko /lub stworzenie „Parku Zieleni”
 24. Budowa szlaku pieszo- jezdnego ok. 100mb Mikorowo
 25. Budowa szlaku pieszo – jezdnego ok. 100mb Nożyno
 26. Budowa szlaku pieszo- jezdnego ok. 100mb Kłosy z płyt jumbo.
 27. Budowa – dokończenie szlaku pieszo- jezdnego ok. 100mb Czarna Dąbrówka ul. Dworcowa
 28. Modernizacja drogi w miejscowości Kleszczyniec (Szela- Labuda)
 29. Budowa szlaku pieszo- jezdnego ok. 150mb /od drogi powiatowej (przystanek) w kierunku jeziora Rokity
 30. Remont dróg i chodników w Bochówku
 31. Modernizacja drogi z płyt jumbo Otnoga.
 32. Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach ZGK (hydrofornie, przepompownie) w miejscowościach Podkomorzyce, Jasień, Kozy, Mikorowo, Wargowo, Karwno, Nożyno, Rokity, Czarna Dąbrówka, oczyszczalnie ścieków Jasień, Czarna Dąbrówka.
 33. Modernizacja starej i rozbudowa , sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jasień. Wspomaganie środkami Unijnymi PROW. Koszt całkowity 1.938.787,- zł w tym dofinansowanie 1.002.967,- zł
 34. Remont obiektu świetlicy w m. Kleszczyniec
 35. Remont dróg w m. Mydlita z płyt Jumbo
 36. Remont chodnika w m. Unichowo
 37. Modernizacja drogi wewnątrz osiedlowej Nożyno. Wspomaganie środkami Unijnymi PROW .Koszt prac 342.491,- w tym dofinansowanie 217.927,- zł.
 38. Remont drogi z płyt Jumbo lub współudział w inwestycji m. Rokiciny
 39. Remont drogi (nawierzchnia „polbruk”) lub współudział w inwestycji m. Jasień