florek20.jpg

Miło nam poinformować, iż wniosek pn.: ”Podniesienie standardu prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce” otrzymał dofinansowanie w ramach programu operacyjnego "FLOREK"

prowadzonego przez gdański Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach realizacji zadania jednostka OSP Czarna Dąbrówka zakupiła:

  • - 12 szt. Kominiarek niepalnych
  • - 12 szt. Rękawic specjalnych SEIZ
  • - 2 szt. Hełmów strażackich
  • - 3 szt. Latarek
  • - 6 szt. Tłumic teleskopowych
  • - 2 pary Butów skórzanych specjalnych
  • - 2 kpl. Ubrań specjalnych

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Całkowita wartość zadania wyniosła 14.142,52 zł. Wartość dotacji z WFOŚiGW wyniosła 12.320,00 zł. Pozostał kwota w wysokości 1.822,00 zł została pokryta ze środków własnych jednostki OSP Czarna Dąbrówka.

Pozyskany sprzęt znacząco wpłynie na jakość prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

https://wfos.gdansk.pl/