s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_97742d907db95a411b2229d698015bd2.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka oraz Jednostkach Organizacyjnych zostaną przeprowadzone gminne ćwiczenia obronne w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego p.k. „BOUJA 2019”.

Tematem ćwiczeń będzie sprawdzenie skuteczności realizacji zadań zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych oraz Systemu Stałego Dyżuru Gminy Czarna Dąbrówka, jednostek organizacyjnych Gminy Czarna Dąbrówka oraz Komendy Powiatowej Policji w Bytowie poprzez realizację przedsięwzięć Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej, we współpracy z Terenowymi Organami Administracji Wojskowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

W związku z realizacja zadań obronnych wynikających z prowadzonego ćwiczenia nie przewiduje się utrudnień w obsłudze interesantów.

-