s_800_532_16777215_01_cache_klixok2watermark_6b2fec3d221b22282f96ab724bc62af8.jpg

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku w miesiącach styczniu i lutym, odbyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy (Czarna Dąbrówka, Nożyno, Rokity, Rokiciny, Jasień i Mikorowo).

W zebraniach licznie uczestniczyli członkowie czynni, wspierający i honorowi z tych jednostek a także zaproszeni na zebrania goście m.in.: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bytowie Dh Wojciech Megier, Wójt Gminy-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jak Klasa, Komendant Powiatowy PSP w Bytowie bryg. Dariusz Kaźmierczak, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bytowie kpt. Fryderyk Mach, Komendant Gminny OSP Dh Andrzej Rusiecki, Radny Rady Powiatu, Radni Gminni oraz Sołtysi.

Odczytane zostały sprawozdania z działalności Zarządów i plany pracy na następny rok, które zostały przyjęte z pełnym poparciem druhów a Zarządy uzyskały absolutorium za okres sprawozdawczy.

Podczas dyskusji omawiane były sprawy dotyczące zakupu nowego sprzętu i umundurowania, zawodów sportowo-pożarniczych.