a1af8a128f7deccf57bb814d440b540b.jpg

Dzień 24 listopada 2021 roku był dla strażaków z gminy Czarna Dąbrówka dniem wyjątkowym ponieważ mogli odebrać sprzęt ratowniczy i ochrony osobistej strażaka.

Możliwe to było oczywiście dzięki instytucjom które na co dzień dbają o strażaków i dofinansowali zakup w sumie na kwotę ponad 100 000 -zł.

Przedstawiciele tych instytucji gościli u nas podczas uroczystego przekazania sprzętu.

W spotkaniu uczestniczyli  Ryszard Sulęta reprezentujący Marszałka Województwa Pomorskiego, Komendant Powiatowy PSP w Bytowie bryg. Dariusz Kazimierczak, Wojciech Megier Prezes Zarządu Powiatowego OSP oraz gospodarz Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa.

To właśnie dzięki nim nasze jednostki są doposażone w sprzęt najwyższej jakości i tak

  • OSP Czarna Dąbrówka otrzymała 1290.00 zł z MSWiA, 5000,00 zł. z przeciwdziałania Covid-19, oraz 2900,00 zł dofinansowania z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
  • OSP Rokiciny otrzymała dotacje z MSWiA 1294.00 zł z WFOSiGW 5000.00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego 1450.00 zł. dodatkowo Komendant Powiatowy PSP przekazał apteczka R1 z deską i szynami.
  • OSP Jasień otrzymała 12500.00 zł z  WFOSIGW, 1294.00 zł z MSWIA,  5000.00 zł. z przeciwdziałania Covid -19 oraz 2650.00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.
  • OSP Mikorowo otrzymała  1294.00 zł z  MSWiA,  5000.00 zł z przeciwdziałania Covid-19 oraz 1450.00 zł z  Urzędu Marszałkowskiego.
  • OSP Rokity otrzymała 1294.00 zł. z MSWiA,  5000.00 zł. z przeciwdziałania covid-19, 6250.00 zł. z  Urzędu Marszałkowskiego oraz  3400.00 zł. z Funduszu Sołeckiego Rokit.
  • OSP Nożyno otrzymała 12500.00 zł. z WFOSiGW, 12040.00 zł. z MSWiA, 23460.00 zł. z Gminy Czarna Dąbrówka, 5000.00 zł. z  przeciwdziałania Covid-19 oraz  5800.00 z Urzędu Marszałkowskiego.

Dla nas strażaków ten sprzęt jest niezbędny do skutecznego ratowania życia i mienia. Jedną z największych otrzymanych inwestycji były narzędzia hydrauliczne Weber dla OSP Nożyno które dostarczył osobiście pan Dariusz Maszk szef BA SYSTEM .

 Oczywiście nie mogło zabraknąć tych którzy na co dzień będą używać ten sprzęt Druhów Strażaków, Prezesów i Naczelników wszystkich jednostek z naszej gminy.

Poraz kolejny dziękujemy GCKiB w Czarnej Dąbrówce za udostępnienie sali a druhnom Mirosławie, Elżbiecie, Ewelinie i  Hani za poczęstunek.

Dziękujemy. ,,Bogu na chwałę ludziom na pożytek''.