ea11ab43f9ffacb1e94e78eadb57200b.jpg

Miło nam poinformować, że wnioski pn.: Podniesienie standardu prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Nożynie

oraz Podniesienie standardu prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu otrzymały dofinansowanie w ogłoszonego  konkursy pod nazwą "FLOREK- wsparcie dla OSP" ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach realizacji zadania jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Nożynie zakupi jeden zestaw ratowniczego sprzętu hydraulicznego. Koszt kwalifikowany wynosi 48.000 zł. Wartość dotacji z WFOŚiGW wynosi 12.500,00 zł.

Z kolei Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieniu zakupi:

  • 3 komplety ubrań specjalnych
  • 2 radiotelefony przenośne
  • 2 pary butów specjalnych skórzanych
  • 2 pary szelek bezpieczeństwa
  • 2 tłumice

Wartość dotacji dla OSP Jasień z WFOŚiGW wynosi 12.500,00 zł. co w całości pokrywa wartość zadania ( kosztów kwalifikowanych) realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarna w Jasieniu.

Dzięki realizacja ww. zadań w znaczący sposób podniesiona zostanie gotowość bojowa jednostek OSP, poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka oraz osiągnięty efekt ekologiczny w ilości 6058. 

Zadania są dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

https://wfos.gdansk.pl/

-