2267dcf9c3f7a000c8d4b22506a1ebce.jpg

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR, a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości dotyczące realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022.

KOWR wesprze organizacyjnie FEP przy realizacji programu w Segmencie 1A, który skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (nie dotyczy kierunków dla służb mundurowych).

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022" (Segment IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, uczniowie liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 r. oraz spełniają łącznie warunki określone w regulaminie. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów.

Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, muszą wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; aplikacja internetowa będzie aktywna od dnia 1 lipca do dnia 16 sierpnia 2021 r. (do godz. 16:00), następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami trzeba przekazać do najbliższego pod względem zamieszkania OT KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza listę stypendystów na stronie internetowej Programu w terminie do 10 października 2021 r.

Szczegóły na stronie www.stypendia-pomostowe.pl oraz w regulaminie.

Załącznik:

-