s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_c851ad6b5f5e8af6449374edd6165dba.png

Poniżej publikujemy listę mobilnych punktów, w których taki test, jeśli posiadamy skierowanie, możemy wykonać. Informacje te są też na bieżąco aktualizowane na stronie pomorskiego NFZ. Stan na 15.10.2020 r.

Informacje na bieżąco aktualizowane dostępne są również na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Punkty_pobran_COVID_19_.png

-