s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_4f1f465a00c2e332ad9e8e5f2e12fb93.jpg

Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce w składzie: Beata Łozowska, Maria Czapiewska, Olga Gańska, Maria Rocol, Andrzej Sywanycz, na posiedzeniu Komisji w dniu 08 maja 2020 r.. rozpatrzyli wnioski, które wpłynęły do Gminy w ramach ogłoszonego konkursu na działania profilaktyczne.

Ogółem wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę 17.000 zł. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie z 2 wniosków zrezygnowało z realizacji.

Dotację otrzymały:

Lp.

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Kwota

wnioskowana

Kwota

przyznana

1.

„TALENTY NA WARSZTATY- MALUJEMY RZEŹBIMY”

Sołectwo Rokity

1.000

700

2.

„SZKOŁA, KLASA-BLASKII CIENIE- EMOCJE C.D.”

Szkoła Podstawowa Rokity

1.000

800

3

„ZIELONO NAM....SZADZIMY ROŚLINY- kontynuacja”

Sołectwo Rokity

1.000

500

4

„RADOŚĆ SZYCIA- KONTYNUACJA- MAJSTRO WANIĘ”

Stowarzyszenie „Rokitnik”

1.000

600

5

„SMACZNE KASZUBY- kontynuacja”

Stowarzyszenie „Rokitnik”

1.000

500

6

„JA UŻYWAM MÓWIĘ NIE- W BIBLIOTECE SPĘDZAM DNIE”

Świetlica Czarna Dąbrówka

1.000

600

7

„STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ III EDYCJA”

Klub Strzelecki „PALBA” w Czarnej Dąbrówce

1.000

700

8

„ II MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY CZARNA DĄBRÓWKA W PIERWSZEJ POMOCY”

Sekcja Medyczna przy OSP w Czarnej Dąbrówce

1.000

700

9

„JAK POMYŚLĘ, TAK ZROBIĘ- POMOCNA DŁOŃ”

Szkoła Podstawowa w Nożynie

1.000

800

10

„KSZTAŁTOWANIE NAWYKU AKTYWNEGO SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU POPRZEZ PROWADZENIE TRENINGÓW PIŁKARSKICH”

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminne Towarzystwo Sportowe w Czarnej Dąbrówce

1.000

500

11

„NAJWYŻSZA WARTOŚĆ- RODZINA”

Sołectwo Kłosy i Otnoga

1.000

700

12

„MATA, TATA, SIOSTRA, BRAT-GOTUJEMY ZA PAN BRAT”

Świetlica Wiejska w Jerzkowicach

1.000

800

13

„JESTEŚMY WIELCY-BEZ WSPOMAGACZY- WARSZTATY SZCZUDLARSKIE”

„Stowarzyszenie Loko- Motywa w Czarnej Dąbrówce

1.000

700

14

„ NUDA CI SIĘ NIE UDA -ALKOHOL TO ZGUBA MOBILNE ŚWIETLICE”

Stowarzyszenie Loko- Motywa w Czarnej Dąbrówce

1.000

800

15

„ZE SPORTEM PRZECIWKO UZALEŻNIENIOM”

Uczniowski Klub Sportowy „NEPTUN” w Rokitach

1.000

700

 

 

 

 

 

-