a286ebaec870313f487b50365f9fe576.png

To bardzo ważne wydarzenie zarówno dla Kaszubów jak i innych mniejszości, zamieszkujących teren RP, podczas którego po raz kolejny będziemy mogli podkreślić naszą odrębność narodową i językową.

Wyniki spisu będą determinowały sytuację prawną naszego narodu w kolejnych latach.

Podaj, że przynależysz do etnicznej wspólnoty!

Podaj, że mówisz po kaszubsku!

Przyszłość Kaszub i Pomorza zależy od Ciebie!

grafika_kaszubska.png