fb6cf06ce8ffbb1f9f116da58aef6db1.jpg

W dniu 30 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” o zakup 3 łodzi żaglowych i przyznaniu dodatkowej kwoty dofinansowania w wysokości  79.050,00 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych.

6 lutego br. przedstawiciele 22 gmin i miast realizujących przedsięwzięcia z Pomorskich Szlaków Kajakowych oraz Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska podpisali porozumienie dotyczące wspólnego przeprowadzenia zamówienia na zakup 92 łodzi żaglowych na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży.

Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” otrzyma dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu RPPM.08.04.00-IZ.00-22-002/18 dla Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 410.578,14 zł, wnioskowane dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu tj.: 348.991,41 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu pomorskiego poprzez zagospodarowanie szlaku Łupawy na terenie gminy Czarna Dąbrówka dla turystyki kajakowej.

W ramach zadania zaplanowano:

  • oznakowania łącznie 20 km szlaku kajakowego na terenie naszej gminy,
  • przenoskę przez przeszkodę (jaz) w miejscowości Kozin: pomost pływający wraz ze schodami terenowymi, ogrodzenie, schody metalowe, rynna do prowadzenia kajaków - pomost stały, wzmocnienie istniejącego muru oporowego,
  • kampanię promującą wspólny produkt turystyczny – „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,
  • zakup 3 łodzi żaglowych na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży, które będą stacjonować na jeziorze Jasień.

 

Wszystkie działania w ramach projektu zostaną zrealizowane do końca 2020 roku.

IMG_4521.jpg

loga-kajaki.png