s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_4830963f281a559715d92276d914101f.jpg

Po przeczytaniu i przeanalizowaniu artykułu (Dz.B. z dnia 25.10.2019r.  ,,Wójt Klasa bez…”) bezspornie stwierdzam, iż ma on ewidentnie tendencyjną konstrukcję. Pisząca zadała sobie dużo trudu by przelać tu mnóstwo złośliwości, naprowadzających nieprawdziwych stwierdzeń i sugestii.

Nie ma to nic wspólnego z obiektywizmem jaki powinien przyświecać pracy dziennikarskiej. Zabrakło klasy dziennikarskiej – nawet tej małej. Na zarzut braku wsparcia finansowego czy sugestii o jakichś ,,wojnach” ze sportowcami odpowiem następująco. W okresie 1990-1998 w czasie I kadencji mojej pracy powstały przy szkołach 3 sale gimnastyczne. To wsparcie na rzecz sportu moje i ówczesnych radnych. W obecnej II ( 9 letniej) kadencji ta przychylność w istnienie, rozwój sportu moja i sprzyjających radnych jest następująca:

- Wybudowano profesjonalne cztery boiska wielofunkcyjne ( Mikorowo, Kozy, Jasień, Unichowo) z nawierzchnią poliuretanową

- Wybudowano z ogrodzeniem cztery boiska trawiaste ( Nożyno, Bochówko, Rokitki, Karwno)

- Wybudowano 4 boiska do gry w piłkę siatkową, plażową ( Rokity, Jasień, Mikorowo, Nożyno)

- Wybudowano 8 Otwartych Stref Aktywności (OSA) – napowietrzne urządzenia siłowe do ćwiczeń      ( Podkomorzyce, Czarna Dąbrówka, Rokiciny, Jasień, Nożyno, Unichowo, Rokity, Kozy)

- Rozbudowano stadion główny w Czarnej Dąbrówce (ogrodzono stadion w całości, zakupiono dwie trybuny, wybudowano bieżnię 100mb, wyremontowano obiekt socjalny, szatnie)

Przez 4 lata funkcjonował przy udziale środków gminy program nauki pływania. Z jednostką WOPR Gmina stara się  o nową edycję na 2020r.

W miejscowości Łupawsko w  porozumieniu z firmą ,,E-kajaki” powstaje wspólne przedsięwzięcie budowy mariny kajakowo-żeglarskiej” . Powstanie baza ze sprzętem, gastronomią na obsługę ruchu turystycznego rekreacji  kajakowej. Powstanie baza szkoleniowa dla młodzieży i dorosłych na zdobycie początkowych uprawnień żeglarskich. Gmina dzięki wsparciu unijnemu wniesie do udziału już przyznane 5 osobowe szkoleniowe jachty żeglarskie.. Na rozwój sportu i rekreacji kajakowej dwaj przedsiębiorcy prywatni oraz gmina otrzymaliśmy wsparcie unijne na budowę szlaku kajakowego po rzece Łupawa.

Utworzono nowa sekcję ,,Taekwondo” w SP Nożyno. Tydzień wstecz ,,obywatelska postawa” sześciu chłopców z Czarnej Dąbrówki  - przyszli sami na rozmowę w celu wybudowania skateparku . Powstanie w 2020r. W 70%-tach  gminny autobus ( koszty własne) jest wykorzystywany w celach przejazdów na mecze, zawody. Na nieplanowaną inwestycję zakupu nowego trzeba było znaleźć nagle w ciągu 2 miesięcy ponad 300 tys. zł. To tez udział na rzecz sportu. Osobiście amatorsko biegam od 1991r. Za mną kilka maratonów, półmaratonów i ponad setka biegów ulicznych. Ktokolwiek twierdzi, ze rzucam komukolwiek ,,Kłody” pod aktywność sportową – mija się z PRAWDĄ. W historii gminy nigdy nie było tak mocno rozwiniętej inicjatywy inwestycyjnej w obiekty sportowe.

,, Gminne Towarzystwo Sportowe Czarna Dąbrówka” powstało w 2010r. Ideą jest prowadzenie  drużyny piłkarskiej. Do chwili dostosowania sposobu finansowania (2018) m.in. sportu w postaci konkursowych grantów drużyna była utrzymywana ze środków budżetu gminy. Nazwa ,,Gminne” całkowicie oddaje w sposób informacyjno-promocyjno-marketingowy zasady funkcjonowania klubu.

Do tej formy i nazwy nikt nigdy nie miał żadnych uwag –  I NIE MA!!!. Tak powinna dalej brzmieć nazwa Klubu.

Od roku liderzy Zarządu Klubu dokonali zmian w nazewnictwie dodając do dotychczasowej nazwy  Klubu nazwę prywatnego przedsiębiorcy. Zmieniono znak graficzny- logo ( patrz facebook GTS) . W m-cu czerwcu b.r. liderzy klubu zrobili jeszcze większy krok fundując w sposób sprzeczny z prawem kampanię reklamową na rzecz prywatnego  przedsiębiorcy  użyciem  obiektów gminnych.

Na boisku ,,Orlik” przy drodze wojewódzkiej zawisł potężny baner (6mb x 3mb). Płyta boiska na stadionie obwieszona została mniejszymi (3mb x 1mb) sześcioma banerami. Treść banerów zawierała wyłącznie elementy nazwy przedsiębiorcy. W tak zastosowanej kampanii reklamowej wszystko obrazowo wskazuje na to, iż przedsiębiorca jest partnerem wiodącym, głównie finansującym klub.

Podstawą istnienia Klubu  jest ,,Gmina”, która zapewnia  grę na zmodernizowanym na własny koszt stadionie. Utrzymuje stan techniczny urządzeń i boisk, daje na każde zawołanie dla wszystkich grających drużyn możliwość korzystania z taniego profesjonalnego własnego transportu. Finansuje takżę działalność Klubu w 90%. To z pewnością nie takiej współpracy i polityki wizerunkowo-promocyjnej oczekujemy od liderów klubu gdzie logo na rozpowszechnianym emblemacie  ,,Gminne Towarzystwo Sportowe w Czarnej Dąbrówce” zostało zamienione na GTS GR (sponsor) z umieszczonym rokiem 1994 sugerującym jakiś związek, a w rzeczywistości nie ma żadnego.

To liderzy Klubu od roku  wyeliminowali z powszechnego używania ,,stary” emblemat z nazwą ,,Gminne” lub samodzielnie skrót GTS Czarna Dąbrówka.

Panowie liderzy tak bardzo rozwinęli się w przyjaznych zachowaniach w stosunku do przedsiębiorcy ( Zarówno liderzy jak i sponsor to główne otoczenie przeciwstawnego ,,Komitetu Wyborczego” z ostatnich samorządowych wyborów), że popełnili szereg  nadużyć  prawnych.

  1. Wobec zastosowanych szczególnych form promowania i reklamowania przedsiębiorcy niema możliwości posługiwania się słowem ,,Gminne”. Łączne umieszczenie w nazwie słowa ,,Gminne” z podmiotem gospodarczym wyraźnie wskazuje na element formy promocji i reklamy ze strony ,,Gminy” przeniesionej na rzecz przedsiębiorcy. Może to być w odbiorze traktowane jako pomoc publiczna gminy dla prywatnego podmiotu bez istnienia podstaw prawnych. Skoro Zarząd wyeliminował ,,Gminę” z nazwy w prasie i emblemacie został on wezwany prawnie do uporządkowania tej kwestii wycofując szczególną kampanię lub powrócić do powszechnego stosowania starej nazwy i logo. Gmina oczekuje na stanowisko.
  2. Klub otrzymał pismem zgodę na zwykłe korzystanie z płyty boiska i budynku socjalnego celem prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywek w ramach ligi. Pismo zawierało zgodę na zwykłe korzystanie w w/w celu, Klub nie dostał żadnych uprawnień do zarządzania obiektami użyteczności publicznej i ich podnajmowaniem lub prowadzeniem kampanii reklamowej. Nadużycie jest jednoznaczne dlatego też wezwanie obsługi prawnej do zdjęcia reklam było całkowicie uzasadnione.
  3. Prowadzenie reklam i promocji na rzecz sponsorów, przedsiębiorców jest jak najbardziej mile widziana, ale na podstawie odpowiedniego prawa. Do tak szeroko zakrojonej kampanii reklamowej należy przywołać odpowiednią podstawę prawną. Komercyjna wartość zastosowanej reklamy w postaci banerów i w formie nazewnictwa Klubu to wartość w przedziale od 10 do 30 tys. zł, rocznie co zabezpieczałoby w 50-100% potrzeby Klubu. Jaka jest wartość sponsoringu przedsiębiorcy nie wiem, ponieważ liderzy tego nie chcą ujawnić mimo, ze również działają w sferze ,,publicznej”.

Atmosfera  wokół porządkowania kwestii prawnych sposobu używania słowa ,,Gminne” i sposobu używania gminnych obiektów użyteczności publicznej została celowo medialnie emocjonalnie ,,napompowana”. Ponieważ skład liderów Zarządu Klubu łącznie ze sponsorem to otoczenie byłego przeciwstawnego komitetu wyborczego, spodziewam się, iż celowe eliminowanie ,,Gminy: z nazwy, bezprawne urządzanie kampanii reklamowej to ewidentna prowokacja. Jest to ,,szumne” mówienie o problemach których waga jest w sumie niewielka. Sposób rozstrzygania napięć z tym otoczeniem jest znany w naszym otoczeniu od paru lat – nic nowego takie osobowości- taki klimat. Myślę, ze to nie ostatnia tego typu ,,akcja” i prowokacja.

 

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

 Jan Klasa