s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_4830963f281a559715d92276d914101f.jpg

Po raz wtóry Panowie z Zarządu Klubu GTS starają się udowodnić swoje racje poprzez negatywną kampanie wśród młodzieży ,,piłkarskiej” i rodziców przenosząc ją na media, ze szczególnym naciskiem personalizując ją w moim kierunku. W niczym mnie to nie dziwi i nie jest żadnym zaskoczeniem.

Główny lider przy każdych wyborach (5 kampania) stawał po przeciwnej stronie wyborczej. Sferą oddziaływania zawsze było środowisko młodzieży ,,piłkarskiej” wśród której miał okazję przebywać zawodowo. Nic w obecnej – aktualnej atmosferze się nie zmieniło i rewelacji na przyszłość  też się nie spodziewam. Obecny skład Zarządu GTS – Prezes, Z-ca, działacze wraz ze sponsorem to generalnie uczestnicy przeciwnego klubu wyborczego z ostatnich wyborów. Już trudno rozróżnić gdzie tu klub sportowy, a gdzie komitet wyborczy. Widząc po zachowaniu liderów są oni jeszcze w nastrojach kampanii wyborczej (briefingi, oświadczenia, wywiady, prasa, radio). Klub, młodzież, drużyny stały się zakładnikiem na istnienie platformy bycia i oddziaływania. W przeszłości gmina była jedyną instytucją finansującą tę drużynę piłkarską. Obecnie jest to skala około 90% niezbędnych środków na prowadzenie tejże działalności. Każdy działacz, lider, trener starałby się przy takim sponsorze stworzyć jak najlepszą atmosferę przychylności. Przez 9 lat mojej obecnej pracy w samorządzie nigdy nie przyszło na myśl Zarządowi okazyjnie cyklicznie rozpoczynając ligę czy kończąc okazjonalnie  zaprosić na spotkanie przedstawicieli Rady Gminy czy Wójta. Są to najlepsze okazje, żeby rozmawiać o problemach, sukcesach, zamierzeniach prowadzonej działalności. Obserwując sposób i metody działania liderów klubu dochodzę do wniosku, iż jest to droga jedynie roszczeń i żądań środkami wymuszania ( oświadczenia, listy, briefingi, prasa, radio).

Jak wynika z tego, jak klub pracuje, jakie ma plany pracy związane z obiektami gminy (boiska, sale gimnastyczne) pozostaje do jego absolutnej wyłączności, jedynie bezwarunkowo  mają się znaleźć na to środki finansowe w wysokości przez siebie wymyślonej. Pozostałe nie powinno być źródłem żadnego zainteresowania ze strony Rady ani Wójta Gminy( część I – cdn.)

Wójt Gminy Jan Klasa