224ddfc415e858a523c7ecf940ee6506.png

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówką z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy czarna Dąbrówka w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2017 poz.1875 ) oraz uchwały nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka, zarządzam co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku, niniejszym przyznaję następujące dotacje:

 

Lp.

NUMER

WNIOSKU

NAZWA

PODMIOTU

NAZWA ZADANIA

KWOTA

DOFINANSOWANIA

1.

1

Gminne Towarzystwo Sportowe Czarna Dąbrówka

Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział drużyn piłkarskich GTS Czarna Dąbrówka w rozgrywkach ligowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

16 000,00

2.

2

Uczniowski Klub Sportowy „NEPTUN”

Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Czarna Dąbrówka w lekkiej atletyce i biegach przełajowych

3 000,00

3.

3

Wiejski Klub Sportowy’ w Nożynie

Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych gminy Czarna Dąbrówka poprzez organizację treningów, turniejów i rozgrywek piłkarskich oraz uczestnictwo w biegach organizowanych w całym kraju.

5 000,00