s_800_532_16777215_01_cache_klixok2watermark_3115369126fea85cacc80d214b720469.jpg

Szanowny Państwo, w zawiązku z trwającym okresem zimowym przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku usuwaniu sopli, nadmiaru śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli

– wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku oraz o obowiązku poddawania obiektów okresowym  kontrolą  (art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)

 

Jednocześnie zwracam uwagę na obowiązek odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości, których jest się właścicielem (art. 5, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.).

Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie gminy Czarna Dąbrówka jest nie tylko obowiązkiem jej władz, ale również jej mieszkańców. Dlatego apeluję do Państwa o podejmowanie działań, które nie tylko są naszym obowiązkiem, ale mają szczególne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. 

.

Wójt Gminy

Jan Klasa