s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_64f760f36efcd96f39973adfc2addada.jpg

"Laboratorium Przyszłości" to rządowy program dofinansowania wszystkich szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów tzw.

"STEAM” (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka).

Wysokość wsparcia uzależniona jest od ilości uczniów. Do każdej ze szkół podstawowych od 1 września 2022 roku trafi nowoczesny sprzęt rozwijający w/w umiejętności.

Nie mniej 60% otrzymanego wsparcia planowane jest do wydatkowania do końca 2021 roku i pozostałe 40% w 2022 roku.

Nasza Gmina Czarna Dąbrówka otrzymała środki w łącznej wysokości 191.100,- zł z podziałem na szkoły:

  • SP Czarna Dąbrówka 71.100,- zł
  • SP Rokity 60.000,-  zł
  • SP Nożyno 30.000,- zł.
  • SP Jasień 30.000,- zł.

-