a080d53175d4e7fca00e98f2df536daf.jpg

Państwa praca, to misja i pełna poświęceń służba. W tym wyjątkowym czasie nabiera ona szczególnego znaczenia. Z całego serca dziękujemy za zaangażowanie, które wkładacie w walkę o życie i zdrowie innych, za Wasz trud, poświęcenie, odwagę, cierpliwość i wyrozumiałość.

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, wszystkim pracownikom pragniemy złożyć podziękowania za Waszą pracę. 

Szczególne życzenia odpoczynku oraz podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie składam całemu personelowi medycznemu, a zwłaszcza naszym Lekarzom, Pielęgniarkom i Rehabilitantom z NZOZ w Czarnej Dąbrówce, którzy dzielnie niosą pomoc osobom potrzebującym wsparcia medycznego, pomimo ryzyka zagrożeniem epidemiologicznym i niesprzyjających restrykcji.

Niech na co dzień otacza Was wyłącznie serdeczność i życzliwość.

Niech radość z niesienia pomocy będzie dla Was źródłem siły i energii. Jesteście naszymi bohaterami!!!

Wójt Gminy

Jan Klasa

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Naderza