s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_ac33d2d0fba21f820c77368cad29a0f6.jpg

Został ogłoszony konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2021”. Będzie to już 28. edycja Konkursu, realizowana w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”.

Głównym celem Konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, poprawa jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, a także identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

Konkurs trwa od dnia 22 marca 2021 r. do 15 września 2021 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w załączonym  regulaminie Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021” ( https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/03/regulamin-Konkursu-Pi%C4%99kna-Wie%C5%9B-2021.pdf )

Zgłoszenia do etapu gminnego przyjmowane będą do 12 maja 2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce. Wzór zgorzenia stanowi załącznik  do regulaminu  Konkursu oraz będą dostępne do pobrania u Sołtysów i w siedzibie Urzędu.

 

Jednocześnie informujemy, że Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłosił konkurs „Piękna Wieś 2021”, który dotyczy zagród nierolniczych, położonych na terenie gminy i rozstrzygany jest na etapie gminnym.

Konkurs trwa od dnia 22 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w załączonym  regulaminie Konkursu „Piękna Wieś 2021”

Zgłoszenia do Konkursu „Piękna Wieś 2021” przyjmowane będą do 12 maja 2021 r. do godz. 15.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce. Wzór zgorzenia stanowi załącznik do regulaminu  Konkursu oraz będą dostępne do pobrania u Sołtysów i w siedzibie Urzędu.

Załącznik :

-