s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_369d0312742bc705c55e22a87b890b86.jpg

Informujemy o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2022

W celu uzyskania zwrotu należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w terminach:

  •  od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Limit zwrotu w roku 2022 wynosi:

110 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych (udokumentowane fakturami VAT) oraz 40 litrów oleju napędowego na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Stawka zwrotu  wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Jeżeli rolnik ubiegać się będzie o zwrot podatku akcyzowego w związku z hodowlą bydła, niezbędnym jest złożenie w pierwszym terminie składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego dokumentu wydanego przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierającego informację i liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku 2021.

Ze względu na stan epidemii informujemy, że w dalszym ciągu nie możliwości poruszania się po urzędzie. Osoby będą przyjmowane pojedynczo. Wszystkich obowiązuje wysoki reżim sanitarny. Osoby przebywające w budynku urzędu są zobowiązane do zakrywania ust i nosa, a także do dezynfekowania rąk środkiem znajdującym się przy wejściu do budynku. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami oczekującymi  na obsługę, co najmniej 1,5-2,0 metra.

Aby przyjmowanie wniosków odbywało się sprawnie, bez oczekiwania w kolejce, bardzo prosimy o ich wcześniejsze wypełnienie.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Załącznik:

-