c90827a575d30681b62015f2a0850f21.jpg

Szanowni Państwo, jak już informowaliśmy, w dniu 17 sierpnia 2020 r. otworzyliśmy oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”.

Obecnie trwa procedura ich  rozpatrywania. Oferty złożono na wszystkie cztery rodzaje instalacji tj.: montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła. Przewidujemy, iż umowy z wykonawcami zostaną podpisane we wrześniu. 

Wszyscy, którzy są Beneficjentami projektu (mieszkańcy uczestniczący w projekcie) powinni liczyć się z szybkim przebiegiem działań. Podpisanie umów pozwoli na określenie kosztów jakie każdy Beneficjent będzie musiał ponieść we własnym zakresie. Po określeniu tych kwot, podpisywane będą aneksy do umów z Beneficjentami, w których zawarte zostaną koszty jakie trzeba będzie ponieść w ramach wkładu własnego Beneficjenta. Po podpisaniu aneksów wystawiane zostaną faktury ze wskazaną w aneksie kwotą, jak również numer konta bankowego na który trzeba będzie dokonać wpłat wraz z terminem płatności. Beneficjent, który nie wpłaci wyznaczonej kwoty w terminie wskazanym na fakturze, nie będzie brany pod uwagę przy realizacji instalacji oraz zostanie wykreślony z listy. Ponadto informujemy, że nie przewidujemy rozkładania udziału Beneficjenta na raty gdyż ze względu na charakter realizowanego projektu jest to niemożliwe. Wszyscy długo oczekujemy na realizację projektu i zdajemy sobie sprawę, iż pozostało mało czasu na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności do jego pomyślnego zakończenia, dlatego odwołujemy się do poważnego potraktowania sprawy i załatwiania jak najszybciej spraw formalnych w tym dokonywania wpłat.

Poziom dofinansowania jest bardzo wysoki, dlatego warto, aby osoby, które są na liście wywiązały się z własnych obowiązków, a w przypadku rezygnacji – niezwłocznie nas powiadomiły. Niezrealizowanie nawet jednej z zaplanowanych do wykonania instalacji spowoduje problemy przy realizacji projektu, wobec czego apelujemy o sprawne i szybkie  wspólne działania.

 

Informujemy też, że w sprawie realizacji projektu będą się z Państwem kontaktować bezpośrednio pracownicy Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce. Dlatego bardzo prośmy o ostrożność i zwracanie uwagi na wszelkie ewentualne próby propozycji wykonania instalacji przez osoby trzecie.

-