s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_d617b3688584945b3896dd4529583b90.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje że, Powiat Bytowski przystąpił do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2020” w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi

z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

W ramach programu wyłącznie członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych mają możliwość w formie indywidualnych bądź grupowych spotkań skorzystania ze specjalistycznego poradnictw, w tym:

- psychologicznego lub terapeutycznego,

- wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji,

- dietetyki.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bytowie pod numerem telefonu 059 822 80 68 wew.31 lub 20. Regulamin naboru i uczestnictw oraz karty zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej: www.pcprbytow.pl, w zakładce „Osoby niepełnosprawne” – Program „Opieka wytchnieniowa”.

 

Osoby zainteresowane wsparciem zapraszamy do udziału w Programie.

 

Kierownik

GOPS w Czarnej Dąbrówce

Ewa Dulewicz