660706f63086352db0897b0b91a3e9e1.jpg

W związku z komunikatem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r., informuję że głosownie w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych, na dzień 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Powyższe jest konsekwencją przyjęcia w dniu 16 kwietnia 2020 r. ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695); którą na mocy art. 102 zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

 

W konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

  • wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
  • nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
  • lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

-