f14b4fbdfeefeb8149ec2bd430f0d8d2.jpg

Projekt odbywał się w dniach 16-19 września 2019 roku i był realizowany przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz partnerów zagranicznych z Włoch – miasto Fontegraeca, Pratella, Słowacji - miasto Chorvatsky Grob oraz gości z Polski - miasto Andrychów.

17 września odbyły się konferencje, w których prelegentami byli p. Martino Bonacci – adwokat, p. Małgorzata Budnik-Żabicka – prawnik i językoznawca.

Tematami wystąpień były problemy emigracyjne i adaptacyjne w świetle integracji oświatowej. W dyskusji brali udział licznie przybyli goście z Gminy Czarna Dąbrówka, m. in. wójt Jan Klasa, p. Agnieszka Ciszewska – pracownik Urzędu Gminy, radni, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, wsi i instytucji gminnych.

Dyskusja skupiła się na różnicach  w podejściu do nauki, między innymi w różnicach co do realizacji obowiązku szkolnego osób biorących udział w integracji. Wielu mówców odkreślało, że wspólna edukacja może być spoiwem między narodami i metodą porozumienia. Jeśli zabraknie tego spoiwa – dojdzie do alienacji grupy emigrantów, zamknięcia się wyodrębnionej społeczności we własnym kręgu. Będzie to skutkowało nieuczestniczeniem w życiu społecznym. Jednocześnie zebrani wskazywali, że wielu emigrantów postrzega obowiązek szkolny państwa przyjmującego jako zamach na ich wolność; jest to błędne założenie, ponieważ Europa dąży do istnienia społeczeństwa wielokulturowego, w którym każdy od każdego może czerpać doświadczenia, naukę oraz korzystać z różnorodności.

Obie konferencje były tłumaczone symultanicznie przez p. Barbarę Antoninę

Zamroźniak, Prezesa Stowarzyszenia l’Europa Siamo Noi, które było organizatorem spotkania.

W trakcie pobytu delegacje zwiedziły m. in. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, spotykąjąc się z p. dyrektor Beatą Łozowską. Goście obejrzeli występ zespołu "Kaszubskie Nutki, na co dzień pracujące pod kierunkiem p. Ewy Kosińskiej oraz występ Moniki Miszk. Odwiedzili również Centrum Aktywności Społecznej w Rokitach. Był tez czas na wizytę w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” w Łupawsku.

Załącznik:

loga-wl1.jpg