18560387aea16e3f4f7272675734e835.jpeg

Wasz gest jest dowodem na istnienie ludzi wrażliwych, na których zawsze można liczyć. Jest to postawa godna naśladowania, świadcząca o głębokim zakorzenieniu idei pomocniczości, która jest podstawą do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 Dzięki Waszemu wsparciu możliwe będzie zrealizowanie skrywanego marzenia naszych podopiecznych jakim jest podróż promem - razem pokonując bariery architektoniczne i mentalne.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy swą pracą i pomocą wsparli ten szczytny cel i życzymy spełnienia wszystkich, również tych skrywanych marzeń.

Prezes Stowarzyszenia Siła Dębu - Agnieszka Piotrowska