s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_428a675d40cb4e31bd52b6c6fc54fa06.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej  wykonał prace przy remoncie części drogi w miejscowości  Rokitki. Prace na długości 350mb obejmowały poszerzenie koryta drogi oraz ułożenie warstwy gruzobetonu, prze żwirowanie i zagęszczenie.

 Koszt prac wyniósł 22.100,- zł.