s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_ccda2053680d0b7805232ea753808bfa.jpg

W sołectwie Rokiciny Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył zadanie remontu drogi, który był współfinansowany z funduszu sołeckiego. Remont polegał na ułożeniu 121 metrowego odcinka drogi z płyt "Jumbo".

Koszt całkowity prac wyniósł 44.902, - zł, w tym udział funduszu sołeckiego wyniósł 18.000, - zł.

Prace obejmowały przygotowanie koryta drogi, ułożenie warstwy stabilizującej, nałożenie podsypki, ułożenie płyt oraz ułożenie stabilizacji z gruzobetonu i zagęszczenie poboczy drogi.