s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_5a914e9b7f69b140d9a5593445dbce5b.jpg

W sołectwie Rokiciny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont drogi na odcinku 400 mb. Prace obejmowały poszerzenie koryta drogi , ułożenie warstwy gruzobetonu, prze-żwirowanie, zagęszczenie.

 Koszt prac wyniósł 21.847, - zł