66da7a5b0d1f90476435160dd8acd36e.jpg

Ze względu na awarie mostu na drodze powiatowej nr 1738G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 211 do miejscowości Karwno wprowadzone zostało ograniczenie zakazujące wjazdu pojazdom o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t. ze względu na bardzo zły stan techniczny mostu o pokładzie drewnianym.

Zakaz został nałożony ze względu że most został uszkodzony (elementy drewniane przegniły), jeden pas ruchu został wyłączony, drugi grozi zawaleniem.

Droga powiatowa nr 17380 stanowi  jedyny dojazd po drodze utwardzonej do miejscowości Karwno. W porozumieniu z Nadleśnictwem Łupawa został  wyznaczony objazd droga leśna  zgodnie z załączona mapa. Objazd wyznaczono przez m. Łupawa - Soszyce - Karwno.

Zabrania się przejazdu przez obiekt mostowy pojazdów wysoko tonażowych (ponad 3,5t).

Planowany termin rozpoczęcia przebudowy mostu to 6 maj 2019roku.

karwno-lupawa.png