66da7a5b0d1f90476435160dd8acd36e.jpg

Zakaz został nałożony ze względu że most został uszkodzony (elementy drewniane przegniły), jeden pas ruchu został wyłączony, drugi grozi zawaleniem.

Droga powiatowa nr 17380 stanowi  jedyny dojazd po drodze utwardzonej do miejscowości Karwno. W porozumieniu z Nadleśnictwem Łupawa został  wyznaczony objazd droga leśna  zgodnie z załączona mapa. Objazd wyznaczono przez m. Łupawa - Soszyce - Karwno.

Zabrania się przejazdu przez obiekt mostowy pojazdów wysoko tonażowych (ponad 3,5t).

Planowany termin rozpoczęcia przebudowy mostu to 6 maj 2019roku.

karwno-lupawa.png