5697b044cf1fef7d5ca25fc732ea4eea.jpg

Kwota zaoferowana  na  zadanie to 167 153,29 zł. Stworzone funkcje mają być przeznaczone na potrzeby klubu
SENIOR +.

W budynku ma powstać:

  • Pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań,
  • Pomieszczenia kuchenne,
  • 2 łazienki wyposażone w toalety i umywalki, w tym jedna przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • Wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów,
  • Pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych,
  • Pomieszczenie klubowe.

Zakończenie zadania przewiduję się na  15.11.2019 r.