s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_1653ea49286b7550d78f7d21d2037137.jpg

Zakład Gospodarki komunalnej wykonał prace przy odnowieniu drogi gminnej - od drogi powiatowej do linii jeziora. Droga - szlak pieszo jezdny -stanowi dojście do linii jeziora. Prace polegały na wzmocnieniu podstawy drogi, ułożeniu warstwy wierzchniej z kruszywa.

Koszt prac wyniósł 8.881, 25 zł. Fundusz sołecki sołectwa Jasień dołożył do prac 3.000, - zł.