s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_6dadfd38318023211cb2ab329c3261d9.jpg

Z   "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" został zrealizowany odcinek budowy 205 mb drogi przy szkole podstawowej w miejscowości Jasień.

W ramach prac wykonano:

  • ułożenie na części jezdnej o szerokości 5 metrów nawierzchni z „polbruku”.
  • ułożenie chodnika o szerokości 2 metrów oraz peronu przystankowego dla autobusu rozwożącego dzieci szkolne.
  • wykonanie oświetlenia z lamp solarnych.

Wykonawcą prac była Spółdzielnia Usługowo-Handlowa z Rokitek. Koszt realizacji zadania wyniósł 178.178, - zł.

Dodatkowe prace instalacji sieci kanalizacyjnej wykonał nasz Zakład Komunalny za kwotę 34.758, - zł.