s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_71933653703be916a35344daa9771be9.jpg

Współfinansowanie w wysokości 50% nastąpi z funduszu budowy dróg samorządowych.

 Obecnie trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo. Ukończenia zadania przewidziane jest w bieżącym roku.