s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_2d7e699a3bd80172587fcb749a38ce08.jpg

Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego J. Kleiszmit przekazał  miłą wiadomość o podziale dodatkowych środków na remonty dróg wojewódzkich. Tym dofinansowaniem zostanie objęty odcinek, obecnie chyba najgorszy co do stanu nawierzchni, kontynuacja od Kozina do Czarnej Dąbrówki (ok.1 km).

Środki te zostały zadysponowane do ZDP Lębork który będzie wykonawcą inwestycji.

Wykonanie nowej nawierzchni planowane jest na miesiąc czerwiec / lipiec. b.r.

-