Czytaj więcej: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rokicinach

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rokiciny. Prace przeprowadził Zakład Remontowo Budowlany Maliszewski E&M Nieczulice. Koszt całkowity prac wyniósł  63.960,- zł z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota 25.000,- zł.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Rokicinach

W sołectwie Rokiciny Zakład Komunalny zakończył prace  przy odtworzeniu drogi 400 mb , do trzech posesji w kier. P. Bobkowski. Prace były utrudnione ponieważ  należało odtworzyć  drogę geodezyjnie a następnie wykonać prace  poszerzające koryto drogi związane z wywiezieniem gruntu na poboczach.