s_800_532_16777215_01_cache_klixok2watermark_47631adf9f98a3b7ef5c33071cd7e768.jpg

Całość wykonanego zadania budowy 220 mb. chodnika zamknęło się kwotą 62.642,- zł.

Zadanie obejmowało korytowanie podłoża , umocowanie krawężników i obrzeży, wykonanie podłoża z  betonu i kruszywa, wykonanie zjazdów, ułożenie polbruku.