s_800_532_16777215_01_cache_klixok2watermark_f97ece4d9c2900534e2c2f7517a83f04.jpg

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5 m mająca nawierzchnię  z kostki betonowej z wydzielonym pasem ruchu dla rowerzystów oraz chodnik z kostki betonowej.

Dodatkowo w ramach zadania zostanie wykonany  przystanek komunikacyjny, przebudowane będzie skrzyżowanie z drogą gminną 3914026 oraz przebudowane zostanie oświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowane w obrębie skrzyżowania dróg.

Obecnie gmina przygotowuje przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.