s_800_532_16777215_01_cache_klixok2watermark_b77103d620a1909fdd800e09d0bb6858.jpg

Zadanie jest kontynuacją budowy chodnika do miejscowości Cole.

Wszystkie zadania przy współudziale starostwa określane są w roku poprzedzającym przy tworzeniu konstrukcji budżetu. Duże znaczenie miał tu udział radnego powiatowego Pana Zbigniewa Kosińskiego.
Inwestycja musiała znaleźć poparcie na sfinansowanie poprzez głosowanie rady powiatu. Tak skonstruowana współpraca daje efekt w wykonaniu min dwóch zadań rocznie.

W przyszłym roku zaplanowano dalszą kontynuację zadania. Koszt budowy wyniósł 100.000,- zł z czego połowę sfinansowane zostało przez nasz samorząd.

Wykonawcą była nasza firma z Rokitek SUH T. Labuda.