Czytaj więcej: Zagospodarowanie jeziora w Bochowie

Sołectwo Bochowo zmierzało powoli i systematycznie, w swoim programie pracy, do przejęcia na cele swojej społeczności jeziora wiejskiego. W czerwcu 2018 roku gmina w przetargu wydzierżawiła jezioro na dziesięć lat.

 

Czytaj więcej: KOLEJNA  DOTACJA

Zarząd województwa Pomorskiego dokonał podziału środków na zadania związane z budową i modernizacją dróg. Każdego roku, jako Gmina korzystamy z tej linii finansowania na modernizację naszych dróg .