1808606543f168729b25799b9c565348.png

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniach  29.01.2019 roku otwartego konkursu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert  – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2019.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera tabela.

Załącznik:

.