• 28.09.2019r. od godziny 15.00 przy jeziorze w Unichowie odbył się „Letni festyn z rybką w tle”. Najważniejszym celem imprezy było wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB oraz promocji i wzmocnienia znaczenia sektora rybnego.

     

  • W związku z realizacją przez Gminę Czarna Dąbrówka wydarzenia „Letni festyn z rybką w tle przy jeziorze w Unichowie”, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zaprasza mieszkańców Gmin z obszaru RLGD „Pojezierze Bytowskie” do wzięcia udziału w  w/w festynie, który odbędzie się 28.09.2019r. od godziny 15.00przy jeziorze w Unichowie.

     

  • Trwają intensywne prace budowlane w Unichowie w ramach realizacji operacji pt.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie” związane z realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”  objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

     

  • W dniu dzisiejszym 12 czerwca b.r. podpisana została umowa na wykonanie zadania w miejscowości Unichowo pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Unichowo".  Zadanie jest realizowane przy udziale środków unijnych z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020".