169deb34181bd6ce84144088a27b51d1.jpg

W sołectwie Nożynko Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał zadanie z dofinansowaniem funduszu sołeckiego. Prace dotyczyły budowy chodnika w zakresie których było wykonanie koryta, ułożenie krawężników, obrzeży, wykonanie części oddzielającej jezdnię od chodnika.

Koszt prac wyniósł  28.222,- zł z czego kwotę 10.830,- zł dofinansowało Sołectwo.