s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_0eeb053767d5cc739efb97194ff10383.jpg

W Sołectwie Jerzkowice zrealizowany został kolejny etap budowy chodnika wraz z dwoma zjazdami przy drodze powiatowej. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki. Całkowity koszt prac wyniósł 39.107,- zł z czego udział funduszu sołeckiego wyniósł 14.000,- zł.

Prace obejmowały prace geodezyjne, demontaż starego chodnika, wykonanie koryta, ułożenie podłoża, montaż krawężników i obrzeży, ułożenie kostki polbruk.