Czytaj więcej: Dzień Dziecka w Jerzkowicach

Dnia 2 czerwca 2019 r. na placu wiejskim w Jerzkowicach odbyła się impreza rodzinna z okazji Dnia Dziecka. Do wspólnej zabawy zgłosiło się sześćdziesięcioro dzieci w różnym przedziale wiekowym, dla których była to wspaniała okazja do zabawy.

 

Czytaj więcej: Remont chodnika w Jerzkowicach

W Sołectwie Jerzkowice zrealizowany został kolejny etap budowy chodnika wraz z dwoma zjazdami przy drodze powiatowej. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki. Całkowity koszt prac wyniósł 39.107,- zł z czego udział funduszu sołeckiego wyniósł 14.000,- zł.