s_800_532_16777215_01_cache_klixok2watermark_5c03c857205fea2d83cf871d6b9eb8e9.jpg

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku w ramach ogłoszonego konkursu dofinansuje zajęcia sportowe w naszych trzech szkołach w Czarnej Dąbrówce, Rokitach i Nożynie. 

Zajęcia będą prowadzone w łącznej ilości 70 pełnych godzin, dwa razy w tygodniu do 15.12.2019 roku.

Łączny koszt dofinansowania wynosi 5600,- zł dla każdej ze szkół.

Zajęcia będą  prowadzone przez naszych nauczycieli WF dla osobnych grup dziewcząt i chłopców.

Podobny wniosek został zrealizowany przez nasze szkolne SKS-y w ub.2018 roku.

.