s_800_532_16777215_01_cache_klixok2watermark_29c861f4a166896a56d922ba5aec5dac.jpg

Informujemy państwa że dnia 4 października 2018 roku o godzinie 15.00 na terenach leśne przy stadionie w Czarnej Dąbrówce rozpocznie się XXII Edycja Grand Prix Czarnej Dąbrówki w biegach przełajowych w sezonie 2018/2019.

Poniżej przedstawiamy regulamin turnieju:

 

REGULAMIN

XXII Edycji Grand Prix

Czarnej Dąbrówki 

w biegach przełajowych w sezonie 2018/2019

 

CEL IMPREZY: Popularyzacja biegania jako podstawowej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka.

 

ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce.

 

WSPÓŁORGANIZATOR: GTS Czarna Dąbrówka, Szkoły Podstawowe w Czarnej Dąbrówce, Rokitach, Nożynie, Jasieniu.

 

MIEJSCE IMPREZY:  Wszystkie biegi rozegrane zostaną na terenach leśnych przy obiekcie sportowym w Czarnej Dąbrówce, ul. Słupska 26 a.

TERMINY:    I- bieg  04.10.2018 r. (czwartek) godz. 15.00 ,  II – bieg 18.10.2018 r. (czwartek) godz.  15.00,  III – bieg (07.11.2018r . (środa) godz. 14.00, IV – bieg  marzec/kwiecień 2019 r.,  V – bieg maj 2019 r. - dokładne terminy podane zostaną w marcu 2019 roku.

 

UCZESTNICTWO: Prawo startu posiadają:
1. Biegi młodzieżowe – zawodnicy z terenu gminy Czarna Dąbrówka posiadający aktualne badania lekarskie.

  1. Bieg główny – wszyscy chętni powyżej 16 lat posiadający aktualne badania lekarskie.

 

KATEGORIE:
I. Rocznik 2013 i młodsi
a) dziewczęta 100 m
b) chłopcy       100 m
II. Rocznik 2012
a) dziewczęta 300 m
b) chłopcy       300 m
III. Rocznik 2011
a) dziewczęta  400 m
b) chłopcy       400 m
IV. Rocznik 2010
a) dziewczęta  500 m
b) chłopcy       500 m
V. Rocznik 2009
a) dziewczęta  500 m
b) chłopcy       1000 m
VI. Rocznik 2008
a) dziewczęta  1000 m
b) chłopcy       1000 m
VII. Rocznik 2007

a) dziewczęta  1000 m
b) chłopcy       1000 m
VIII. Rocznik 2006
a) dziewczęta  1000 m
b) chłopcy       1000 m
IX. Rocznik 2005
a) dziewczęta  1000 m
b) chłopcy       1000 m
X. Rocznik 2004
a) dziewczęta  1000 m
b) chłopcy       1000 m
XI. Rocznik 2003
a) dziewczęta  1000 m
b) chłopcy       1000 m
Bieg główny otwarty kobiet i mężczyzn na dystansie 6000 m (zawodnicy powyżej 16 lat).

 

PUNKTACJA INDYWIDUALNA: I miejsce – 18 pkt., II miejsce 15 pkt., III miejsce 12 pkt., IV miejsce – 10 pkt., V miejsce – 9 pkt., VI miejsce – 8 pkt., VII miejsce – 7 pkt., VIII miejsce 6 pkt., IX miejsce 5 pkt., X miejsce 4 pkt., XI miejsce 3 pkt., XII miejsce 2 pkt. Ponadto każdy zawodnik, który zajmie miejsce powyżej XII miejsca otrzymuje 1 pkt.

Zwycięzcami Grand Prix w poszczególnych kategoriach zostają zawodnicy, którzy uzyskali największą ilość punktów w poszczególnych biegach. W przypadku jednakowej ilości uzyskanych punktów o kolejności miejsc decyduje ilość wyżej zajętych lokat przez zainteresowanych zawodników we wszystkich rozegranych biegach. Do końcowej klasyfikacji zaliczone zostaną najlepsze wyniki czterech z pięciu rozegranych biegów.

 

NAGRODY: W klasyfikacji indywidualnej za zajęcie miejsc od 1 do 6 zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

SĘDZIOWIE: Wszystkie biegi XXII Edycji Grand Prix obsługują sędziowie wytypowani przez organizatora.

 

DOKUMENTACJA: Całą dokumentację Grand Prix prowadzi organizator – GCKiB w Czarnej Dąbrówce.

 

UWAGI KOŃCOWE: Zawodnicy w biegach dziecięcych startują z kartą zawodnika, na której wymienione jest imię i nazwisko, rok urodzenia oraz nazwa szkoły.
- Zapisy do biegu głównego przyjmowane będą w dniu zawodów.
- Ubezpieczenia zawodników i badania lekarskie szkoły i kluby załatwiają we własnym zakresie
- Organizator zastrzega sobie prawo własnej interpretacji we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie

za organizatora

Tadeusz Gralak – specjalista ds. sportu