fed973dbf21854ae9cba8b1663296f60.png

W dniu 12.09 2018 r.  w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwość.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa, Skarbnik Gminy Czarna Dąbrówka Marcin Marszałkowski, Komendant Powiatowy PSP w Bytowie bryg. Dariusz Kaźmierczak, Komendant Gminny OSP Andrzej Rusiecki oraz przedstawiciele jednostek OSP Czarna Dąbrówka, Nożyno i Rokity.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa przekazując nowoczesny sprzęt do ratowania osób poszkodowanych w wypadkach podkreślił, iż zakup tak wysokiej jakości sprzętu było możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach złożonego projektu konkursowego. Dzięki temu do jednostki OSP w Czarnej Dąbrówce zakupiono: detektor prądu przemiennego, defibrylator AED, detektor wielogazowy, najaśnica akumulatorowa, dwa zestawy ratownictwa medycznego PSP R1, bosak dielektryczny oraz zestaw do zabezpieczenia miejsca zdarzeń. Jednostka OSP Nożyno otrzymała detektor prądu przemiennego oraz defibrylator AED. 

Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 40 418,04 zł, z czego 99% to dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednocześnie w ramach przesunięć sprzętowych dotychczasowy zestaw PSP R1 będący na wyposażeniu OSP Czarna Dąbrówka został przekazany do jednostki OSP Rokity.

Gratulacje przekazał również Komendant Powiatowy PSP w Bytowie bryg. Dariusz Kaźmierczak, który podziękował władzom gminy za realizację zadania i tym samym podniesienie gotowości bojowej Powiatu Bytowskiego.