Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - drugi nabór

Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o naborze na wolne na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce.

 

Czytaj więcej: Program Czyste Powietrze

W dalszym ciągu trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

 

Czytaj więcej: Stypendia Pomostowe – rok akademicki 2019/2020

Od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program adresowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą rozpocząć studia. W ramach programu można uzyskać 10-miesięczne stypendium w wysokości 5 000 zł.

 

Czytaj więcej: Informacja dla Rolników

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuję, o możliwości składania wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy na terenie gminy Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

 

Czytaj więcej: Informacja o stanie jakości wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce, w związku z powtórnym badaniem wody pod względem bakteriologicznym, które wykazało brak przekroczeń. Informuje, iż woda z wodociągach Kartkowo, Rokity, Wargowo i Kleszczyniec gmina Czarna Dąbrówka, jest zdatna do spożycia.

 

Czytaj więcej: Świadczenie wychowawcze 500 + na pierwsze dziecko

W nowym okresie zasiłkowym 2019/2021 świadczenie wychowawcze, popularnie nazywane 500 plus będzie wypłacane bez względu na kryterium dochodowe. Ponieważ zniesione zostaje kryterium dochodowe, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji finansowej, zaś formularz wniosku zostanie przez to uproszczony i skrócony.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Czarna Dąbrówka za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt gminy przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

 

Czytaj więcej: Wybory ławników na lata 2020 - 2023

Informacja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2020 - 2023 - Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015.